Politica prelucrare date personale

Date personale

Informatiile utilizatorilor website-ului uniformeada.ro sunt confidentiale si vor putea fi folosite numai pentru comunicari comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situatia si starea produselor se pot obtine contactandu-ne online, prin intermediul prezentul site.

Pe website-ul uniformeada.ro, utilizatorul este responsabil pentru toate activitatile care survin prin accesarea contului si parolei personale. Societatea Ada White Fashion S.R.L nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

Pentru o mai buna intelegere a acestor clauze, va rugam consultati Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

 

Securitatea datelor personale si a informatiilor

Datele personale introduse de catre cumparator vor fi folosite de Societate numai in scopul declarat al acestui website. Informatiile din formularul de comanda sunt necesare pentru confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anuntarea promotiilor in curs, etc. si nu vor fi furnizate unei terte parti.

Societatea garanteaza confidentialitatea anumitor informatii. Aceste date nu exista fizic pe serverele care ruleaza website-ul uniformeada.ro, ele fiind accesibile numai de catre personalul autorizat al Societatii prin reteaua interna. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Website-ul uniformeada.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Societatii. In cazul pierderii de informatii cauzate de erori ale softului cu care este conceput si gazduit website-ului uniformeada.ro, Societatea nu-si asuma nicio responsabilitate.

Prelucrare date cu caracter personal: Ada White Fashion S.R.L este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 29350.

 

Frauda

Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul website-ului uniformeada.ro sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza website-ul uniformeada.ro va fi considerata o tentativa de fraudare a website-ului uniformeada.ro si va pune in miscare cercetarea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

Ada White Fashion S.R.L nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin niciun mijloc de comunicare (email/telefon/SMS, etc.) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

Clientul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

Ada White Fashion S.R.L declina orice responsabilitate, in situatia in care un client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele Ada White Fashion S.R.L.
Clientul va informa Ada White Fashion S.R.L asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

Ada White Fashion S.R.L nu promoveaza SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de email.

Comunicarile realizate de catre Ada White Fashion S.R.L prin mijloace electronice de comunicare la distanta (ex. email) contin datele de identificare complete si conforme ale expeditorului sau legaturi catre acestea, la data transmiterii continutului.

Urmatoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativa de fraudare a website-ului/Continutul Ada White Fashion S.R.L. Ada White Fashion S.R.L isi rezerva dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

 • de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.
 • de a altera sau de a modifica continutul Siteului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre Ada White Fashion S.R.L catre Client
 • de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza website-ul
 • de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre Ada White Fashion S.R.L catre Client atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

NEWSLETTERE SI ALERTE

In momentul in care, Membrul sau Clientul isi creaza un Cont pe website, acceptand Termenii si Conditiile website-ului, acesta are dreptul de a-si exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere si/sau alerte din partea Ada White Fashion S.R.L.

Datele preluate de la Membru in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre Ada White Fashion S.R.L in limitele Politicii de confidentialitate.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre Membru sau Client se poate face in orice moment:

 • Folosind legatura special destinata din cadrul oricaror newslettere si/sau alerte primite.
 • Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere si/sau alerte si folosind pagini din zonele restrictionate, prin folosirea Contului.
 • Prin contactarea Ada White Fashion S.R.L, conform cu informatiile de contactare si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru document.

Ada White Fashion S.R.L isi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte, cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara niciun angajament ulterior din partea Ada White Fashion S.R.L, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

Ada White Fashion S.R.L nu va include in newslettere si/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la vreun tert care nu este partener al Ada White Fashion S.R.L, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

 

Politica de confidentialitate

Ada White Fashion S.R.L colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP), pe paginile website-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, in urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea si facturarea comenzilor catre acesta;
 • rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achizitionate de catre acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, in format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntara;
 • contactarea acestuia, in chestiuni de Relatii cu Clientii;
 • scopuri statistice.

Pentru crearea contului, Codul Numeric Personal este obligatoriu numai pentru Membrii sau Clientii persoane impozabile in sensul Codului Fiscal art. 155 lit. f).

Prelucrare date cu caracter personal: Ada White Fashion S.R.L este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 29350.

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client si-a exprimat consimtamantul ca Ada White Fashion S.R.L sa colecteze si sa adminstreze datele acestuia cu caracter personal, in conditiile si cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

 

Dreptul de acces la date

Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obtine de la Ada White Fashion S.R.L, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care il privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

 

Dreptul de interventie asupra datelor

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obtine de la Ada White Fashion S.R.L, printr-o cerere scrisa, semnata si datata, in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.